Wanneer je een vraag hebt en besluit er iets aan te doen, als je tegen een terugkerend patroon aanloopt, dan weet je dat je tegen iets hardnekkigs aanloopt. Anders had je zelf al veranderd toch? Bij dit soort vragen is het vanzelfsprekend dat je niet in 1 sessie je inzicht hebt verworven, je bewustzijn hebt hoe je het doet en jouw nieuwe manier hebt geïntegreerd. Niet zelden komen, nadat de meest prangende ‘symptomen’ zijn onderzocht, de thema’s boven waar het echt om gaat. De echte transformatie zit in het hiermee werken. Daarom dat ik werk met korte trajecten van 8 sessies waarin een eerste sessie om te ervaren of onze samenwerking werkt voor jou, 6 vervolgsessies en een afsluiting.

Eenmalige sessies zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld een vraag als “waarom kan ik niet slapen als ik een groot contract moet ondertekenen?” kan worden uitgelegd als een coachingsvraag voor 1 sessie. Natuurlijk kan het dieperliggende patroon ook worden gezien in welk geval een traject meer passend is.