(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-63271017-6', 'auto'); ga('send', 'pageview');
NL FAQ2021-06-13T02:18:56+02:00

Veelgestelde vragen / FAQ

I work in English, too  /  Naar keuze in-person of videobellen – op afstand voelbaar dichtbij. Juist nu!

In dit overzicht staan praktische zaken beschreven voor wanneer je naar Inner-Tree komt.

Beeldbellen – instructie Zoom en Webex2021-02-11T00:14:36+01:00

Wanneer we online werken, dus met beeldbellen of video calling, krijg je voorafgaand aan de sessie een link om in te loggen.

Als zorgaanbieder mag ik van de zorgverzekeraars niet werken met apps en platforms die niet AVG proof zijn zoals Whatsapp en Messenger of Skype en Zoom.
Webex Meetings van Cisco gebruik ik daarom sinds maart 2020; dat is de marktleider.
Zoom mag sinds november 2020 weer worden gebruikt.

Zoom helpteksten

Je kunt de app voor jouw apparaat en platform hier downloaden.

Om deel te nemen aan een Zoom meeting klik je op de link die je van mij hebt gekregen. In dit artikel wordt met schermvoorbeelden getoond hoe dat gaat.

Test voordat je met mij een sessie in gaat of jouw video en audio werkt en of je een stabiel internet hebt.
Hoe je jouw video, audio en internetverbinding kunt testen staat in dit artikel.

Maak je bekend met de functies: ‘Rename’ (jouzelf), ‘stop/start video’, ‘mute/unmute audio, ‘hide/unhide non-video participants’, “raise hand” en “Chat”. Zie dit document voor schermprints.

Alle helpteksten zijn op het Zoom portaal te vinden.

Webex Meetings van Cisco helpteksten

Je kunt de app voor jouw apparaat en platform hier downloaden.

Om deel te nemen aan een Webex meeting klik je op de link die je van mij hebt gekregen. In dit artikel wordt met schermvoorbeelden getoond hoe dat gaat.

Test voordat je met mij een sessie in gaat of jouw video en audio werkt en of je een stabiel internet hebt.
Hoe je jouw video, audio en internetverbinding kunt testen staat in dit artikel.

Maak je bekend met de functies: ‘stop/start video’, ‘mute/unmute audio, ‘hide/unhide non-video participants”, “raise hand” en “Chat”.

Beeldbellen of fysiek naar de praktijk komen?2021-02-11T00:16:38+01:00

Als je te ver van Breda/Nederland woont, of als je reistijd of reiskosten wilt besparen is (beeld-)bellen een heel goed alternatief. Uitsluitend binnen Nederland zijn telefonische sessies mogelijk.

Fysiek bij elkaar zijn heeft als voordeel dat je elkaars hele lijf ziet en alle non-verbale signalen kan waarnemen die niet zichtbaar zijn als alleen jouw hoofd in het beeld is. Wanneer we in groepen werken kunnen resonanten in de ruimte uitbeelden -door ver weg te staan of juist niet, door zich naar jou toe te draaien of niet- en naar elkaar toe komen om steun te geven.

Beeldbellen werkt net iets anders maar tot ieders verrassing werkt het online werken buitengewoon goed.
Het lijkt wel of het contact nog intenser is doordat de gezichten prominent in beeld zijn. Het elkaar aanvoelen (het resoneren) is even sterk als de ander in Singapore zit of bij jou in dezelfde kamer. Doordat niet iedereen door elkaar kan praten is er nog meer focus op de essentie.
Samenvattend; er is evenveel persoonlijk contact, dezelfde diepgang, hetzelfde resultaat.

Sinds medio 2019 werk ik met 1-op-1 telefonische consulten en sinds maart 2020 met beeldbellen voor 1-op-1 en relatietherapie sessies en met groepen.

Bereikbaarheid bij crisis2021-02-11T00:04:09+01:00

Inner-Tree is niet ingesteld op crisisdienst of crisisopvang.
Heb je in de periode tussen de afspraken vragen of wil je even contact, dan kan dat natuurlijk wel.

Bereikbaarheid: Auto en Parkeren2021-02-11T00:14:11+01:00

Route per auto:

Afslag 17 “Breda Noord” op de A16 (Rotterdam-Antwerpen) is de makkelijkste route. Linksaf naar “Breda Noord”. Eerste linksaf “Westerhagelaan”.

Parkeren:

Voor de deur is gratis parkeerruimte in de aangegeven vakken.

Bereikbaarheid: Openbaar vervoer2021-02-11T00:13:52+01:00

Openbaar Vervoer (OV):

Vanaf NS station Breda (Centraal): bus 4 richting Haagse Beemden. Uitstappen bij halte Lange Slagen.

Vanaf NS station Breda Prinsenbeek: bus 2 richting Haagse Beemden. Uitstappen bij halte Lange Slagen.

Bereikbaarheid: Toegankelijkheid praktijk2021-02-11T00:06:56+01:00

Toegankelijkheid:

De praktijkruimte is op de 1e verdieping en alleen te bereiken via de trap.

Als u moeilijk ter been bent is het beeldbellen een heel goed alternatief. Dit is een zeer effectieve manier, met dezelfde diepgang, hetzelfde resultaat en hetzelfde persoonlijk contact.

Informed Consent – aanvulling Covid-19 spelregels (download)2021-06-28T17:50:20+02:00

Regels waar we ons aan houden voor uw en mijn gezondheid

Vanuit de beroepsorganisatie zijn bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid omdat het Coronavirus nog steeds actief is. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren, net zoals ik verplicht ben deze te volgen. 

NB: Wanneer je een afspraak maakt via de online agenda krijg je automatisch voor de afspraak de vragen toegestuurd.

Voor referentie staat hier de download:

Roken niet toegestaan2021-02-11T00:03:51+01:00
Inner-Tree | roken verboden

Inner-Tree | roken verboden

Binnen en buiten de praktijk wordt niet gerookt.

Vragenlijst (intake) voorafgaand aan eerste sessie2021-06-13T01:24:47+02:00

Deze vragenlijst is een kapstok om voor jezelf helder te krijgen waar jouw vraag over gaat en wat je bereikt als je hierin stappen zet. Vul de vragenlijst voor de eerste afspraak.
Volg deze link voor individuele begeleiding
en deze link voor relatietherapie.

Waarneming2021-02-11T00:16:03+01:00

De praktijk heeft de waarneming geregeld met Muriel Venus van Venus Constellations. Daarnaast kan ik een aantal andere collega’s uit het IoPT netwerk aanbevelen.

Hieronder de tekst van de waarneming:

Sytze Wierda
Inner-Tree coaching & trauma therapie
Kromme Slagen 19
4823LL Breda
sytze@sytzewierda.nl
+31 6 28 38 38 03

Muriel Venus
Venus Constellations Burn-out & Trauma therapie
Hollandse Toren 31
3511BN Utrecht
muriel@venusconstellations.nl
+31 6 81 46 10 00

Hierbij verklaren Sytze Wierda (verder te noemen: praktijkhouder) en Muriel Venus (verder te noemen: waarnemer) als volgt overeengekomen te zijn:

 1. Cliënten die voor trauma therapie komen zijn autonome, zelfredzame mensen die hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn en zelf afspraken plannen wanneer zij dat nodig vinden met de begeleider / therapeut die zij kiezen.
 2. De waarnemingsovereenkomst gaat primair over het waarborgen van privacy en vernietiging van dossiers bij overlijden van de praktijkhouder en het informeren van zijn klantenbestand.
  Secundair is deze overeenkomst bedoeld om clienten continuïteit te bieden, mochten zij dat wensen, bij afwezigheid van de praktijkhouder.
 3. Praktijkhouder en waarnemer hebben geen afspraken gemaakt over een tweede waarnemer die de waarneming overneemt, indien waarnemer door omstandigheden zelf niet kan waarnemen voor praktijkhouder gedurende zijn afwezigheid.
 4. De cliënt heeft praktijkhouder toestemming verleend tot inzage van waarnemer(s) in zijn/haar dossier en tot gegevensuitwisseling met waarnemer(s).
 1. De praktijkhouder zal in principe zijn cliënten zelf begeleiden. Alleen bij (verwachte) langdurige afwezigheid zal hij een melding op zijn website plaatsen en/of een mailing doen uitgaan waarna de waarnemer de cliënten van praktijkhouder behandelt en/of te woord staat.
 2. Het is waarnemer niet toegestaan om tijdens de waarnemingsperiode behandelde cliënten van praktijkhouder, na die periode verder te behandelen zonder uitdrukkelijke toestemming van praktijkhouder.
 1. Waarnemer heeft aantoonbare kennis en ervaring met de behandelmethoden van praktijkhouder.
 2. Zowel de praktijkhouder als waarnemer zijn ervaren in het begeleiden met beeldbellen. De waarneming zal met videobellen plaatsvinden, tenzij waarnemer anders overeenkomt met de cliënten.
 3. Waarnemer is verantwoordelijk voor de door haar aan de cliënt verleende hulp en adviezen gedurende de periode van waarneming. Waarnemer heeft een geldige aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering.
 4. Waarnemer werkt voor eigen rekening. Dat houdt in dat clienten als het ware een nieuwe -maar tijdelijke- overeenkomst aangaan met de waarnemer op diens condities. Indien de client vooruit heeft betaald aan de praktijkhouder wordt de BTW-vrijgestelde opbrengst verrekend met de waarnemer.
 1. Praktijkhouder en waarnemer zijn beiden vrij gevestigd. De praktijkhouder is aangesloten cq. is geregistreerd bij organisaties waardoor hij door zorgverzekeraars als zorgaanbieder wordt gekwalificeerd. De waarnemer is niet aangesloten en is in de context van hierboven geen zorgaanbieder. Hierdoor zijn een aantal regelingen en wetten niet van toepassing.
 2. Praktijkhouder en waarnemer(s) zijn bij de uitvoering van hun waarnemingsafspraken gebonden aan de inhoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen zoals onder meer opgenomen in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), mogelijk de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de regels met betrekking tot het beroepsgeheim en eventuele andere wettelijke regelingen met betrekking tot de verwerking van zorggegevens.
 1. Waarnemer is door praktijkhouder op de hoogte gebracht van de werkwijze in diens praktijk zoals de wijze van verslaglegging en vorm en duur van de behandelingen. Cliëntendossiers zijn besproken en praktijkhouder heeft duidelijk overgebracht wat van de waarnemer verwacht wordt.
 2. Waarnemer draagt alle zaken die toebehoren aan praktijkhouder en/of diens cliënten, direct na de waarnemingsperiode weer over aan praktijkhouder. Tevens geeft waarnemer praktijkhouder zo spoedig mogelijk na afloop van de waarneming een terugkoppeling van de periode van waarneming.
 3. Indien waarnemer tijdens de waarnemingsperiode niet in staat is om cliënten van praktijkhouder te behandelen, dient waarnemer dit vooraf aan de desbetreffende cliënten door te geven, danwel conform bovenstaande een overeenkomst te treffen met een andere met praktijkhouder vooraf afgesproken waarnemer.
 4. De waarnemingsovereenkomst is opzegbaar met een opzegtermijn van 6 maanden.
Afzeggen of Annuleren afspraak2021-06-14T16:34:30+02:00

Coaching & Therapie

Afzeggen van een afspraak kan kosteloos tot 48 uur. Ik probeer flexibel te zijn; indien de afspraak kan worden verschoven binnen dezelfde week is het in principe kosteloos. Zo niet, dan betaal je de sessie. Bij het afzeggen plannen we in principe direct een vervangende afspraak.

Ben je positief op Covid-19 getest? Afzeggingen zijn dan kosteloos. Wel kun je overwegen online te werken.

Annuleren Workshops

Annulering binnen 1 weken voor aanvang: 50% retour
Annulering binnen 2 weken voor aanvang: 75% retour
Annulering tot 2 weken voor aanvang: kosteloos

Annuleren Supervisie Jaargroep

Annulering binnen 2 weken voor aanvang: 50% retour
Annulering binnen 4 weken voor aanvang: 75% retour
Annulering tot 4 weken voor aanvang: kosteloos

Annuleren Trainingen of Nascholingen

Annulering binnen 2 weken voor aanvang: geen restitutie
Annulering binnen 4 weken voor aanvang: 50% retour
Annulering tot 4 weken voor aanvang: kosteloos

Algemene voorwaarden Inner-Tree2021-07-08T22:53:34+02:00

Bij Inner-Tree gelden onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met
Inner-Tree en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2: Bedrijfsomschrijving
Inner-Tree richt zich op begeleiding van persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin. Inner-Tree is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eenmanszaak onder nummer 66079446.

Artikel 3: Definities
a.     Opdrachtnemer/ therapeut is in deze Dhr. Sytze Wierda, eigenaar Inner-Tree, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
b.     Opdrachtgever is in deze de cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Inner-Tree.
c.      Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
a.     Inner-Tree brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen
in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum.
b.     Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en behoudt Inner-Tree zich het recht voor de uitvoering van de
overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Artikel 5: Verzetten van afspraken
a.     Indien opdrachtgever (de cliënt) de gemaakte afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende
afspraak annuleert zal opdrachtgever de kosten 100% in rekening moeten brengen. De cliënt is
100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren,
geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtgever.
b.     Inner-Tree behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te
annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9: Duur en beëindiging
a.     De overeenkomst tussen therapeut en cliënt kan ten alle tijden op ieder gewenst
moment door beide partijen worden beëindigd, behalve bij trajecten, dan wel worden verlengd.
b.     De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen
moeten worden.
c.      Wanneer tijdens het begeleidingstraject blijkt dat het noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen, wordt in onderling overleg tot aanpassing overgegaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor het tarief en de planning.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
a.     Inner-Tree is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever of derden lijden ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching/ begeleidingssessie.
b.     Opdrachtgever/ cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11: Klachtenprocedure
a.     Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij dit binnen 14
dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Inner-Tree.
b.     Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Inner-Tree zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

(versie 2021-07-08)

Beroepscode2021-02-11T00:15:52+01:00

Ik voldoe aan de beroepscode van de VIV die op de website van de VIV te lezen is.

Coachen, therapie, counselen; wat is het verschil?2021-02-11T00:06:41+01:00

Coaching is het begeleiden van mensen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkelingsvragen. Coaching is gericht op doel, resultaat en inzicht in de actuele situatie.

Counseling (of: psychosociale therapie) is het ondersteunen bij het beter leren omgaan met actuele persoonlijke thema’s door gesprekstherapie. Door middel van gesprekken krijg je inzicht in gevoelens of onzekerheden en leer je positieve veranderingen aan te brengen. Het is gericht op zelfinzicht en zelfsturing.

(Psycho-)Therapie is een heel breed veld waar het gaat om iemand te helpen die worstelt met zijn leven, gezondheid of met aspecten daarvan zoals het niet kunnen hebben van gelukkige relaties (met anderen of zichzelf) of het niet verwerkt krijgen van traumatische gebeurtenissen.
Laat ik zeggen wat ik bied. Met IoPT werk je ervaringsgericht aan de oorzaak van jouw bewuste en onbewuste overtuigingen, gedrag en gezondheid. Je krijgt een heel helder beeld wat jouw patronen zijn, waarom die er zijn en je ontwikkelt jouw eigen manier vrij van afhankelijkheden van anderen. Je integreert en heelt jouw innerlijke splitsingen. Niet langer meegaan of ertegenin maar jouw weg. Therapie lost een groot aantal problemen en symptomen op en helpt je gezond autonoom te zijn en jouw eigen identiteit te ontwikkelen.

Supervisie is het leren reflecteren op het eigen handelen in beroepsmatige context.

Cookies2021-02-11T00:15:41+01:00

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Delen op socciale netwerken

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

“Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

Hoeveel sessie zijn nodig?2021-02-11T00:16:16+01:00

Doorgaans zijn 7 sessies, inclusief de eerste, voldoende voor een grote innerlijke transformatie.
Een intake is niet nodig.

Met Identiteitsgeoriënteerde psychotrauma theorie en therapie (IoPT) heb ik de snelste, meest diepgaande methode en theorie met blijvende werking gevonden. Met IoPT kom je direct tot jouw essentie en begeleid ik jouw transformatie.

I work in English, too2021-02-11T00:08:15+01:00

You’re most welcome when you are English spoken, also by means of video calling. Experience learns I have no difficulty in the various UK tongues.
I invite you to work with me when you’re from:

 • Western Europe,
 • the USA,
 • parts of the Commonwealth (Australia, Canada, Gibraltar, Malta, New Zealand, South Africa),
 • Middle East (Israel, Libanon, Dubai, Bahrein, V.A.E., Oman, Qatar, Kuweit)

Other tongues (e.g. Chinese or Indian people speaking English) I often find difficult to understand.

English is my second language. Since secondary school up to university I learned English, during my 12+ years in international business background English was the business language. IoPT I also study in English.

Informed Consent – waarom?2021-02-11T00:15:00+01:00

Voor de eerste afspraak ontvang je van mij een zogenoemd Informed Consent per email. Het informed Consent is onderdeel van de praktijkcode van de VIV. Het dient altijd voor of tijdens de eerste afspraak te worden gelezen en/of ondertekend. Wanneer het niet is ondertekend en je komt wel op de afspraak dan wordt je geacht met de inhoud akkoord te zijn.

“Het informed consent is een ondertekende verklaring van de cliënt, die daarmee aangeeft volledig geïnformeerd te zijn en akkoord gaat met de voorgestelde behandelingen en rechten verkregen uit de behandeling. Daarbij dient het voor de cliënt duidelijk te zijn wat de behandelwijze is. De cliënt heeft daarmee, juridisch gezien, op basis van goede en volledige informatieverstrekking een besluit genomen.

De Wkkgz, zorgverzekeraars alsmede andere semi- en overheidsinstanties en onze verzekeringsmaatschappij van de beroeps/bedrijfs-aansprakelijkheids-verzekering onderschrijven het belang van het informed consent. De professionaliteit van de VIV en de behandelaar wordt daarmee bevestigd.”

Klachtenprocedure / WKKGZ2021-02-11T00:14:26+01:00

Onderstaande regeling heeft zijn basis bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Wanneer je een klacht over mij hebt zijn er de volgende stappen:

1. Probeer het met mij op te lossen. Ik zal er veel aan doen om jou als klant tevreden te houden.

2. Als dat niet lukt kun je contact opnemen met het secretariaat van de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteit. Zie hier de klachtenprocedure.
Gebruik hiervoor dit fomulier (klik hier)

3. Wanneer dat niet in den minne kan worden geregeld kom je via de VIV bij de externe klachtencommissie bij de CAM Coop. Zie hier de de klachtenregeling.

4. Lukt dat niet dan komt jouw klacht bij de Geschillencommissie.

5. Mocht mijn handelen zodanig zijn dat het naar de Tuchtrechter moet dan geldt dit reglement. Ik ben aangesloten bij de Tuchtcolleges voor de complementaire zorg (TCZ)

Klein inkomen en hulp nodig?2021-02-11T00:04:34+01:00

Als je een bijstandsuitkering hebt, van studiefinanciering leeft of een gemeentepolis hebt krijg je 25% korting op de tarieven. Neem in elk geval contact op!
Als je een ander financieringsprobleem hebt kunnen we mogelijk gespreide en/of uitgestelde betaling bespreken.

Losse sessies of een traject?2021-02-11T00:16:27+01:00

Wanneer je een vraag hebt en besluit er iets aan te doen, als je tegen een terugkerend patroon aanloopt, dan weet je dat je tegen iets hardnekkigs aanloopt. Anders had je zelf al veranderd toch? Bij dit soort vragen is het vanzelfsprekend dat je niet in 1 sessie je inzicht hebt verworven, je bewustzijn hebt hoe je het doet en jouw nieuwe manier hebt geïntegreerd. Niet zelden komen, nadat de meest prangende ‘symptomen’ zijn onderzocht, de thema’s boven waar het echt om gaat. De echte transformatie zit in het hiermee werken. Daarom dat ik werk met korte trajecten van 8 sessies waarin een eerste sessie om te ervaren of onze samenwerking werkt voor jou, 6 vervolgsessies en een afsluiting.

Eenmalige sessies zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld een vraag als “waarom kan ik niet slapen als ik een groot contract moet ondertekenen?” kan worden uitgelegd als een coachingsvraag voor 1 sessie. Natuurlijk kan het dieperliggende patroon ook worden gezien in welk geval een traject meer passend is.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling2021-02-11T00:03:38+01:00

Bereikbaarheid Veilig Thuis

Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld kun je contact opnemen met Veilig Thuis op 0800-2000 (Gratis en 24/7 bereikbaar)

Voor de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld ben ik verplicht een meldcode te hebben. Deze is hieronder uitgewerkt.

Als zelfstandige werk ik niet binnen of samen met een organisatie of arts. Dat maakt mij kwetsbaar en daarom worden alle stappen samen met “Veilig Thuis” genomen cq. zal ik een aantal stappen niet nemen. Ik zal altijd de adviezen van “Veilig Thuis” opvolgen.

Definities:

Huiselijk geweld

Het begrip huiselijk geweld wordt in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, art. 1.1.1 lid 1) als volgt omschreven: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Daarbij wordt onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, Daaronder wordt ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex-)partners, gezinsleden, familieleden en mantelzorgers.

Kindermishandeling

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (artikel 1.1.1 lid 1) hanteert de volgende definitie van kindermishandeling: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Beroepsgeheim of Algemene zwijgplicht.

Iedere beroepskracht die individuele cliënten hulp, zorg, steun of een andere vorm van begeleiding biedt heeft een beroepsgeheim. Deze zwijgplicht, zoals het beroepsgeheim ook wel wordt genoemd, verplicht de beroepskracht om, kort gezegd, geen informatie over de cliënt aan derden te verstrekken, tenzij de cliënt hem daarvoor toestemming heeft gegeven. Doel van het beroepsgeheim is de drempel voor de toegang tot de hulpverlening zo laag mogelijk te maken en de cliënt het vertrouwen te geven dat hij vrijuit kan spreken.

De paradox is dat een te rigide omgang met het beroepsgeheim tot gevolg kan hebben dat een cliënt die dringend hulp nodig heeft juist niet geholpen wordt omdat de beroepskracht meent dat hij vanwege zijn beroepsgeheim niet in mag grijpen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin de beroepskracht alleen door te spreken zijn cliënt kan helpen, terwijl hij voor dit spreken geen toestemming krijgt. Er kan in dat geval sprake zijn van een conflict van plichten.

Binnen de wet(ten), zoals artikel 21d lid 3 van de WMO, is er daarom een meldrecht voor beroepskrachten. Dit meldrecht bestaat uit twee delen: het recht om een vermoeden van huiselijk geweld, zonder toestemming van de betrokkene, te melden, én het recht om op verzoek van Veilig Thuis, informatie over het gezin te verstrekken, eveneens zonder toestemming van de betrokkene.

Uiteraard moet een dergelijk besluit om de zwijgplicht te doorbreken zorgvuldig worden genomen. Beantwoording van de volgende vijf vragen leidt doorgaans tot een zorgvuldige besluitvorming:

• Kan ik door te spreken zwaarwegende belangen van mijn cliënt of van zijn kinderen behartigen?

• Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn beroepsgeheim hoef te verbreken?

• Waarom is het niet mogelijk om toestemming van de cliënt te vragen of te krijgen voor het bespreken van zijn situatie met iemand die hem kan helpen?

• Zijn de belangen van de cliënt die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar mijn oordeel opwegen tegen de belangen die de cliënt heeft bij mijn zwijgen?

• Als ik besluit om te spreken aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken zodat het geweld of de mishandeling effectief kan worden aangepakt?

Bij het besluit om de geheimhouding te doorbreken, speelt de positie van de cliënt een belangrijke rol. Bij cliënten die zich in een afhankelijke positie bevinden waardoor ze minder goed in staat zijn zelf op te treden tegen mishandeling of geweld, zal een beroepskracht eerder dan ‘gemiddeld’ kunnen besluiten dat hij zijn zwijgplicht verbreekt.

Omdat achteraf een toetsende organisatie gevraagd wordt om een oordeel te geven over het optreden van de beroepskracht, waarbij vooral de zorgvuldigheid wordt beoordeeld waarmee het besluit om de geheimhouding te verbreken tot stand is gekomen, zal ik alles doen in constante advisering met Veilig Thuis.

Stappenplan:

Stap 1: In kaart brengen van signalen

• Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast in het dossier.

• Beschrijf de stappen die je hebt gezet en de besluiten die worden genomen.

• Leg ook vast wie je hebt geraadpleegd en wat je in dit overleg hebt afgesproken.

• Noodsituaties: bel 112

Doe de kindcheck bij ‘oudersignalen’. Ga na of:

• de zorgvrager kinderen heeft;

• daarvoor adequate tijdelijke opvang is;

• de zorgvrager de kinderen structureel voldoende kan beschermen, verzorgen en opvoeden.

Stap 2: Advies van Veilig Thuis.

• Vraag advies aan Veilig Thuis en bespreek de signalen.

Eventueel: Raadpleeg daarnaast zo nodig een deskundige op het gebied van letselduiding, zoals een kinderarts of een forensisch geneeskundige.

Stap 3: Gesprek met de zorgvrager

• Bespreek de signalen met de zorgvrager.
NB: in specifieke gevallen er kan worden afgezien van een gesprek met de cliënt vanwege veiligheidsrisico’s. Bespreek dit altijd met Veilig Thuis.

• Heb je ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de zorgvrager, raadpleeg dan Veilig Thuis.

In het gesprek met de cliënt gaat het er om dat je:

• het doel van het gesprek uitlegt;

• de signalen, dit wil zeggen de feiten die hij heeft vastgesteld en de waarnemingen die hij heeft gedaan, bespreekt;

• de cliënt uitnodigt om daarop te reageren;

• en pas na deze reactie zo nodig komt met een interpretatie van wat hij heeft gezien en gehoord en wat hem in reactie daarop verteld is

Stap 4: Weging van de informatie die is verzameld en bij twijfel altijd (opnieuw) raadplegen van Veilig Thuis

• Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de zorgvrager cq. de minderjarige zorgvrager en zijn ouders het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling.

• Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

• Heb je op basis van de verzamelde informatie in de stappen 1 tot en met 4 een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling?

Nee: sluit de meldcode af en leg dat vast is het dossier

Ja:     beantwoord de volgende vraag:

• Schat ik in dat op basis van de stappen 1 tot en met 4 er sprake is van een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? (meldnorm 1)

Nee: ga verder met afweging 3 (stap 5)

Ja:     Meld bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 (zie stap 5) worden samen met Veilig Thuis doorlopen

• Raadpleeg in alle gevallen waarin je twijfelt over je vervolgstap (opnieuw) Veilig Thuis.

Stap 5: Beslissen:

1. Is melden noodzakelijk?

2. Is hulp bieden of organiseren (ook) mogelijk?

 Melden is noodzakelijk  Hulp bieden of organiseren is (ook) mogelijk
Er is sprake van een vermoeden van acute of structurele onveiligheid. Beslis in samenspraak met Veilig Thuis of passende en toereikende hulp bieden -binnen het kader van mijn praktijk- (ook) tot je mogelijkheden behoort.
• meld je vermoeden bij Veilig Thuis;

• beschrijf zoveel mogelijk feiten en gebeurtenissen die je hebt vastgesteld;

• geef duidelijk aan als de informatie bij je melding (ook) van anderen afkomstig is;

Column 2 Value 2
én Column 2 Value 3
• overleg met Veilig Thuis wat je na de melding, binnen de grenzen van je gebruikelijke werkzaamheden, zelf kan doen om de zorgvrager en/of zijn gezinsleden tegen het risico op kindermishandeling of huiselijk geweld te beschermen. Column 2 Value 4

Vragen bij stap 5:

3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?

Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.

Nee: Melden bij Veilig Thuis

Ja: Ga verder met afweging 4

4. Aanvaarden de zorgvrager en diens systeem hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? (Meldnormen 2 en 3)

Ofwel: Ben ik in staat de hulp in samenwerking met de betrokkenen te bieden of organiseren?

Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.

Nee: Melden bij Veilig Thuis

Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5

5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot duurzame veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen?

Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.

Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.

Ja: Hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en evt. samenwerkingspartners en Veilig Thuis.

Privacy Statement & AVG2021-06-28T18:01:41+02:00

Inleiding

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De AVG komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Verplichte maatregelen

De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:

 1. het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
 2. het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier. (Inner-Tree heeft geen digitaal dossier)
 3. het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
 4. het aantonen dat een cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.

1. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

CLIENTEN DOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) opgelegd. Deze informatie wordt vooraf aan elke nieuwe klant verstrekt via een behandelovereenkomst cq. “informed consent”. De informatie is ook te vinden op deze website in de sectie Veelgestelde Vragen/FAQ.

Jouw dossier bevat jouw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en wanneer je dat doorgeeft het relatienummer van jouw zorgverzekeraar. Jouw dossier bevat tevens aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en sessies. Ik neem zeer summiere aantekeningen op, steekwoorden van voor mij opvallende zaken en een zeer korte beschrijving van de sessie of het resultaat daarvan. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Deze gegevens in het cliëntendossier worden 20 jaar bewaard conform de wettelijke bewaartermijn uit de WGBO. Na die termijn, of bij mijn overlijden, wordt jouw dossier vernietigd.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Geen enkele informatie zal aan derden (zoals huisarts, specialist, andere therapeut ingeval van overdracht en/of doorverwijzing) gegeven worden, tenzij na jouw schriftelijk toestemming; óf wanneer de wet of mijn zorgplicht de geheimhouding doorbreekt.
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om letselschade verzekeraars te informeren, bijvoorbeeld over het verloop van de sessies. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen volgens de vereisten van de zorgverzekeraars.
 • Om jou gepersonaliseerde emails te sturen; daarmee krijg je updates en nieuwsbrieven van mijn praktijk. In geen geval zal jouw mailadres aan iemand anders worden gegeven. Je kunt zich ten alle tijden uitschrijven van de nieuwsbrieven.
 • Om te kunnen beeldbellen wanneer sessies online zijn.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

RECHTEN VOOR JOUW CLIENTEN DOSSIER

Je hebt -na afspraak- binnen de muren van de praktijk het recht op inzage in het dossier over jou en alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarop betrekking hebbende. 

ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult
 • Als je dat hebt doorgegeven: jouw relatienummer bij de zorgverzekeraar

De facturen (zorgnota’s) worden per e-mail naar jou verstuurd.

BEELDBELLEN

Wanneer sessies online zijn wordt een videoconferencing platform gebruikt dat voldoet aan alle denkbare veiligheidseisen. Om contact te kunnen maken met elkaar wordt door het platform jouw e-mailadres vastgelegd en jouw IP-adres met daaraan gerelateerde gegevens.

WEBSITE: COOKIES

Zie aparte FAQ item

WEBSITE: ANALYTICS

Onderstaande gegevens worden bewaard voor een correcte werkwijze van de site of om de site te verbeteren.

Bij bezoek aan deze site is er een cookie voorkeurenbalk te zien. Daarin is aan te geven of gegevens met Google Analytics of Google Maps of Facebook mogen worden gedeeld. Alleen die anonieme gegevens die aan jouw IP-adres zijn gekoppeld worden geregistreerd. Bij Analytics wordt dat voor altijd bewaard.

Bij het delen van een post via de knop “social sharing” worden jouw gegevens doorgegeven aan het social media platform waarmee je een blog deelt.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

RECHTEN OVER JOUW DATA
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

WEBSITE: REACTIES
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

WEBSITE: CONTACTFORMULIER

Als een bezoeker het contactformulier invult worden zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd in het e-mailprogramma.

3. Procedure datalekken

TOELICHTING OP PDF STAPPENPLAN

Klik hieronder op de link voor het downloaden.

Opmerking 1: JA; Inner-Tree verwerkt persoonsgegevens op de eigen laptop, in het boekhoudpakket en in het e-mailpakket.

Opmerking 2: NEE

Opmerking 3: NEE; Inner-Tree werkt niet met grote aantallen persoonsgegevens. Het cliënten dossier bevat gevoelige gegevens maar wordt niet electronisch opgeslagen.

Opmerking 4: NEE; voor identiteitsfraude is ook een BSN of bankrekening nodig welke niet door Inner-Tree wordt vastgelegd.

Opmerking 5: NEE / JA; op de laptop is niets versleuteld maar is er wel een toegangswachtwoord, een firewall en VPN; het boekhoudpakket is wel versleuteld.

Inner-Tree hoeft geen melding te maken aan betrokkenen.

4. Verwerkersovereenkomsten

Inner-Tree heeft verwerkersovereenkomsten met:

 • ActiveCampaign e-mailmarketing
 • Informer administratiepakket
 • Webex videoconferencing
Tevredenheidsgarantie2021-02-11T00:04:46+01:00

Kwaliteit en professionaliteit staat bij mij voorop. Om dat te onderstrepen kun je na de eerste keer bepalen of werken met mij jou iets brengt. Als je tijdens de eerste sessie niet ervaart inzichten te hebben gekregen, niet het gevoel hebt dat je stappen hebt gezet, krijg je het restant van het traject terugbetaald.

Veilig Incidenten Melden (VIM)2021-06-28T17:45:19+02:00

Een onderdeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de paragraaf over Veilig Incidenten Melden (VIM).

In de Handreiking “leren van incidenten” voor kleine zorgaanbieders staat de definitie van incidenten:

“In het verlenen van zorg of behandelen van cliënten kunnen handelingen fout gaan of anders lopen dan verwacht. We spreken dan van een incident. De definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’.”

Bij VIM gaat het (alleen) over de patient veiligheid. Er zijn 3 niveaus van incidenten:

 • Alle incidenten moeten worden opgenomen in het systeem van VIM, met het doel om daarvan te leren (artikel 9);
 • incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben of in de toekomst kunnen hebben moeten aan de cliënt worden gemeld en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het cliëntendossier ( artikel 10);
 • incidenten die hebben geleid tot de dood of ernstige gevolgen voor de cliënt moeten aan de IGZ gemeld worden als calamiteit (artikel 11).

Het stappenplan is:

 1. Registreer incidenten
 2. Bespreek met beroepsgenoten in intervisie
 3. Kijk of er lessen uit de geregistreerde incidenten te trekken zijn.
 4. Leg deze bespreking en de daaruit getrokken conclusies, inclusief te nemen maatregelen ter verbetering, vast.
 5. Voer de voorgenomen maatregelen ter verbetering uit.
 6. Check na verloop van tijd of de maatregelen effect hebben en leg dit vast.
Vergoeding door zorgverzekeraars2021-02-11T00:13:38+01:00

Er is mogelijk recht op vergoeding door alle zorgverzekeraars.

Je moet daarvoor een aanvullende verzekering hebben en het geldt alleen voor (trauma-)therapie. Workshops met IoPT intentieopstellingen voldoen ook aan ‘therapie’. Vervolgens bepaalt jouw pakket op hoeveel vergoeding je recht hebt.
Coaching en relatietherapie vallen niet onder een verzekering.

Vanaf covid-19 vergoeden enkele zorgverzekeraars sessies via beeldbellen.

Waarom is IoPT nog zo onbekend?2021-02-11T00:08:27+01:00

Pas sinds de laatste 15 jaar is er aandacht voor trauma gekomen in de psychologie en neurobiologie. Prof. Dr. Franz Ruppert (München) is een van de voortrekkers. Hij heeft in 2004 de basis gelegd van Opstellingen op basis van Meergenerationele PsychoTraumatologie (OMPT)  maar heeft de methode verdiept en verfijnd naar Identity oriented Psychotrauma Theorie en therapie (IoPT). Deze term wordt internationaal gebruikt en is gebaseerd op kennis en inzichten vanuit de hechtingstheorie, de psychotraumatologie en het systemisch werk. Vanaf begin 2017 is de focus van de methodiek helemaal op de vraaginbrenger zelf gericht.

Het is een methode die steeds meer terrein wint in Nederland, andere Europese landen, Singapore en sinds kort de USA.

Wat is het verschil met klassieke psychotherapie?2021-02-11T00:07:23+01:00

Over de reguliere psychotherapie wil ik 2 dingen zeggen die hier relevant zijn;
1) psychotherapie is een gesprekstherapie die vereist dat je zaken weet (geheugen) en kunt beredeneren (cognitie). Het is ‘talig’ en is niet gefocussed op fysieke ervaringen.
2) verreweg de meeste stromingen zijn cognitieve gedragstherapieën. Bijvoorbeeld: Ben je bang? Waardoor komt het nu? Dan is dit wat je nu kunt bedenken en doen om niet zo bang te zijn.*

IoPT gaat uit van vroegkinderlijk hechtingstrauma vanaf het eerste begin. Al vanaf conceptie zijn we bewuste wezens en alles wat we niet kunnen verwerken slaan we in ons lijf op. De grootste vorming van ons is voor het vierde levensjaar (9 maanden in de buik en plm. 3 jaar na geboorte). Ons geheugen en cognitief brein wordt pas ontwikkeld rond onze 3e verjaardag.
Dit houdt in dat de psychotherapie deze periode niet kan bereiken.
IoPT echter heeft wel een theoretisch kader en een werkwijze die kan werken met de pre-verbale ontwikkelingsfase en daarin kan helen.

*) In IoPT benoemen we dat als het installeren van een nieuwe overlevingsstrategie daar waar de klachten komen van een andere overlevingsstrategie.

Werkwijze2021-02-11T00:13:26+01:00

Mijn werkwijze kenmerkt zich door ervaringsgericht te werken. Ik leer jou een nieuwe manier van kijken naar én communiceren met jezelf. Een nieuwe manier van zelfonderzoek en een nieuwe manier van zelfbewustzijn. Het startpunt hierbij is altijd jouw concrete vraag. Dit is een verlangen, intentie of het antwoord op de vraag wat jij werkelijk wilt. Hierbij staat jouw autonomie voor mij centraal; jij bepaalt jouw persoonlijke ontwikkeling.

Ik werk vooral met IoPT* en de intentie methode (ook bekend als Interactieve Zelf Resonanties / Opstellen van Verlangen). Het denken vanuit vroegkinderlijk hechtingstrauma m.b.v. IoPT heeft mij sterk beïnvloed. Met IoPT heb ik een methode en theorie gevonden die werkelijk ons gedrag kan verklaren. Met IoPT kom ik direct tot jouw essentie en begeleid ik jouw transformatie. Het heeft de snelste, meest diepgaande en blijvende werking die ik ken om te transformeren.
*IoPT staat voor Identiteitsgeoriënteerde psychotrauma theorie en therapie.

Met de intentie methode breng jij jouw verlangen of intentie in. Jij ontdekt waar je trouw bent aan jezelf, waar je in de aanpassing zit of waar jij jouw traumapijn voelt. Jouw lijf weet de antwoorden van wat jij niet (meer) bewust weet. Onder mijn begeleiding integreer je jouw meer onbewuste processen uit jouw jonge kinderjaren met de meer bewuste processen uit het heden. Zo kun je op het diepste niveau transformeren waardoor alles verandert.

Ik ‘luister’ naar wat jij laat zien, naar wat je zegt en vooral naar wat voelbaar is. Want de vorming van ooit is bepalend voor wat er nu gebeurt. Ik geef je tekst en uitleg over jouw patronen zodat je jouw ervaringen kunt plaatsen en dingen anders kunt gaan doen. Je leert te erkennen wat er is zonder oordeel (bewustzijn), fysiek en emotioneel te doorvoelen (gewaarzijn) en je leert écht in verbinding te zijn met wat speelt op de gevoelslaag (intimiteit, deep contact). Zo ga je elke sessie naar huis met een nieuw besef.

Doorgaans zijn 7 sessies, inclusief de eerste, voldoende voor een grote innerlijke transformatie. Een intake is niet nodig.

Wil jij graag mijn werkwijze écht ervaren? Ik nodig je graag uit voor een afspraak zodat wij samen kunnen werken aan jouw thema’s.

Ga naar de bovenkant