Een video van de Noorse collega’s.

Je lijf weet wat jij vergeet
Het overleven van stressvolle tijden en traumatische ervaringen als geweld, misbruik, vernedering en het missen van werkelijk contact leidt tot symptomen als onrust, wantrouwen, depressie, niet kunnen concentreren, niet kunnen hechten, slecht slapen en vermoeidheid, diep gewortelde innerlijke pijn, regelmatig dissociëren, angst- & paniekaanvallen, woede, jezelf kwijt zijn e.d. Dit zijn gevolgen van je overlevingsreacties (die tóén heel gezond waren) op stressvolle, zéér ongezonde omstandigheden. Die overlevingsreacties hebben de spanning opgeslagen in je lijf.

Vanuit mijn bodywork praktijk zag ik een frozen shoulder verdwijnen toen het gemis aan een vaderfiguur (vader sloeg er in de kinderjaren erop los) kon worden losgelaten. Vaginisme zag ik verdwijnen toen de vrouw niet meer trouw hoefde te zijn aan haar oma bij wie ze was opgevoed. Ik zag collitus ulcerosa verdwijnen toen de grote kwetsing van de liefde werd aangenomen.

Je gedrag toont wat jij wilde vergeten
In een getraumatiseerd verleden ontwikkelt zich gedrag veroorzaakt door fundamentele keuzes. De meeste van deze keuzes maken we in onze vroege jeugd, wanneer het kind geen andere uitweg meer weet. Keuzes kunnen zo ver gaan als:

  • “ik zal me nooit meer openstellen”,
  • “ik zal niemand meer vertrouwen”,
  • “ik ben nergens goed voor”,
  • “als ik maar voor mama zorg komt alles (lees: ik) goed”
  • tot zelfs: “ik wil hier niet meer zijn”.

Deze besluiten belemmeren een gezonde groei, een gezonde ontwikkeling van de wil, van het ik. Vragen als ‘wat wil ik?’, ‘wie ben ik?’, ‘waar ligt mijn grens?’ komen hieruit voort.

Van overleven naar leven
Als je jezelf wilt bevrijden van die symptomen, als je wilt komen tot autonomie, dan kunnen we hieraan werken in een veilige ‘holding space’; individueel of in een groep. We werken aan erkennen wat er is, oordeelloos kijken, vanuit bewustzijn (eigen patronen kunnen zien) en gewaarzijn (je eigen lichaam leren voelen, de subtiele reacties van je eigen lichaam leren herkennen en accepteren). Ik doe dat veelal met de intentiemethode, ook genoemd Intentie Zelf-Resonantie*.

Leven, autonomie en zingeving
Ik werk met IoPT als belangrijkste methode voor het hervinden en herstellen van jouw autonomie. Voor het herstellen van jouw veiligheid, jouw vertrouwen, verbondenheid en intimiteit. Voor het herstellen van jouw vermogen om gelijkwaardige, helende relaties aan te gaan.

De drie O’s bewandelen
Ontwikkelen (van het gezonde deel) – Ontmaskeren(van de overlevingsdelen) en Ontmoeten (van de getraumatiseerde delen). Pas wanneer autonomie is voldoende mate is geïnstalleerd komt ruimte voor zingeving.

Het vervolg
Een IoPT resonantie kan worden afgewisseld met coaching. Na een sessie werk je aan een reflectieverslag waarin je woorden en betekenis kunt geven aan de ervaringen, om te reflecteren op de overeenkomsten in dynamieken tijdens de resonantie en die je ziet in jouw dagelijks leven.

De grondlegger van IoPT: Franz Ruppert
Prof.dr. Franz Ruppert heeft zijn traumatheorie uitgewerkt in de Identity-oriented Psychotrauma Theorie & Therapie (IoPT). IoPT helpt je van óverleven naar voluit leven. Franz Ruppert zegt: “de waarheid heelt de waan.” Door je trauma-zelf te ontmoeten en in te sluiten, krijgt je overlevingszelf minder invloed en wordt je gezonde zelf sterker. Zie www.franz-ruppert.de. Zie ook de boekentips.