Sinds begin 2021 ben ik lid van het IZR-netwerk.
De reden om het label IZR te ondersteunen is om de kwaliteit te borgen van diegenen die met IZR / IoPT bezig zijn. Omdat er geen formele opleidingen zijn voor IoPT was er behoefte om een keurmerk in te voeren in het Nederlandstalige gebied.

Het IZR-netwerk is opgericht door Margriet Wentink, die sinds 2005  Prof. Franz Ruppert volgt en vele boeken van hem heeft vertaald. Hoewel ikzelf in oktober 2017 mede aan de wieg stond van het ontwikkelen van IZR vond ik het nu tijd me aan het label te verbinden. Zelf sta ik ook voor kwaliteit in de nascholing voor beroepsverenigingen en in de supervisie en opleidingen die ik aan professionals geef.

Binnen therapeutenland komt er steeds meer interesse in IoPT maar door onvoldoende scholing en verdieping wordt het risico van hertraumatiseren van cliënten groter. Ook blijkt telkens weer dat IZR methodisch snel verward wordt met familie-opstellingen. Terwijl beiden fundamenteel en methodisch andere uitgangspunten en werkwijzen hebben.

IZR staat voor Interaktieve ZelfResonantie; het is een naam die is ontstaan toen Ruppert -terecht- niet meer wilde werken met de term ‘opstelling’ omdat dit wordt geassocieerd met de familie-opstellingen van Bert Hellinger, maar nog geen nieuwe naam had. Ruppert zelf gebruikt inmiddels de termen zelfontmoeting (zelfencounter) of resonantie (resonance / proces). IZR is een vorm van wat we nu IoPT noemen, maar ontstaan in een tijd dat Ruppert evolueerde van meergenerationeel trauma (een soort van collectief trauma) naar de eigen identiteit en eigen autonomie van de cliënt en meer de ontwikkelingspsychologie tot uitdrukking bracht.

e-izr_boeken

IZR is ontwikkeld door Interakt (centrum voor meergenerationele psychotraumatologie). De methode is gebaseerd op de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT (Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -Therapie) en op beproefde trauma- en hechtingstheorieën.
Wij zijn als IZR-begeleider door Interakt toegelaten tot het in Nederland en België actieve professionele IZR-netwerk. Net als onze collega’s in het IZR-netwerk zijn wij gedegen opgeleid in de toepassing van de methode. We onderhouden onze kennis en vaardigheden door permanente educatie, zodat we op de hoogte blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen en blijven reflecteren op onze persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Meer informatie over IZR en het IZR-netwerk vind je op IZR-methode.nl.