Relatietherapie nabij Rotterdam

Gelukkige relaties met “het nieuwe relateren”.

De kwaliteit van ons leven wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van onze relaties.

Omgekeerd, ongezonde relaties maken ons psychisch en fysiek ziek. Iedere relatie, ook een werkrelatie, is een ontmoeting met jezelf met de mogelijkheid te groeien.
Relatietherapie Rotterdam gaat uit van “het nieuwe relateren”. Kies voor verdieping omdat je weet dat het anders kan.

NB: Ook voor een evenwichtige relatie met ouders of kinderen. En bij problemen met collega’s, leidinggevenden, klanten of andere zakelijke relaties.

De relatie met jouw partner

Een gezonde relatie is een voedende en veilige omgeving voor gezamenlijke en persoonlijke groei. In een gezonde relatie voel je verbinding en er is een goede balans tussen nabijheid en autonomie. Een gezonde relatie is gelijkwaardig, er is respect en er heerst rust. Je bent ondersteunend naar elkaar, toegankelijk en betrokken. Een relatie hoort veilig te voelen.

“Intimiteit is niet iets wat je hebt, het is iets dat je doet.” (Terry Real)

In een partnerrelatie zoek je naar intimiteit, naar verbinding. Intimiteit wordt transformerend als je de ander helemaal kent en volledig accepteert zonder oordeel; er wederzijdse complete kwetsbaarheid is en complete transparantie. Sensualiteit en seksualiteit wordt dan helend. Intimiteit is iets totaal anders dan vervloeien.

De realiteit is dat veel stellen het moeilijk vinden een relatie in stand te houden, elkaar niet begrijpen, twijfelen om door te gaan. Of juist scheidingsangst hebben. Waar veel heftige dynamiek is of waar één investeert in een ongezonde relatie, waar partners samenleven als broer en zus. Waar een affaire is of vreemdgaan.

Ontdek met de relatiebegeleiding welke patronen jullie relatie heeft, welke dynamiek jij meebrengt en hoe jullie samen de relatie kunnen verbeteren.

De kern van ongelukkige relaties

Hoe wij relateren heeft in belangrijke mate van doen met hoe het ooit thuis was. In deze periode ontstaan zgn. bindingspatronen. Deze neem je mee naar elke volgende relatie en spelen net zo door in onze werkrelaties als die met onze partner, ouders en kinderen. In alles wat je zelf niet hebt verwerkt word je gespiegeld door de ander.

You don’t have relationship problems. You have unresolved childhood problems that are disguising themselves as relationship problems. (Raz Soos)

Signalen van bindingspatronen waar relatiecoaching nodig is:

– als je jezelf terugtrekt als het spannend wordt of juist gaat ‘vechten’.
– als je bindingsangst of verlatingsangst hebt.
– als je voor de ander zorgt maar zelf niet ‘thuis’ bent.
– als er machtsverhoudingen binnen de relatie zijn of anderszins een moeilijke relatie is
– als je vervloeit met de ander en niet meer helder bent wat voor jou goed is
– als je je altijd alleen of eenzaam voelt of juist geborgenheid zoekt in een partner of doorlopend ‘nieuwe uitdagingen’ zoekt.
– als je een affaire hebt of ermee geconfronteerd wordt

Het nieuwe relateren gaat over trauma bewust zijn.

Het nieuwe relateren laat je bewust zijn van een diepere laag, meestal verborgen, wanneer een relatie niet meer stroomt of wanneer er conflicten zijn. En dus zijn er 2 lagen in de relatietherapie: het werken aan hoe elk van de partijen relateren en het werken aan onderliggende trauma’s van één of beiden.

Werkwijze

Ik begeleid naar gezonde relaties en leer hoe jullie op een andere manier kunnen kijken naar relaties. In een aantal sessies leren jullie de dynamieken te doorzien en te doorvoelen. Ik breng ieder naar de essentie van wat ooit ieders patronen en overtuigingen heeft veroorzaakt en wat het veroorzaakt in de huidige relatie. Daarmee verandert alles. In de partnerrelatie leren jullie elkaars dynamieken te herkennen en er op een constructieve manier mee om te gaan. Ik geef expliciet psycho-educatie en stuur op ontwikkelen van nieuwe patronen.

De IoPT intentie methode en RLT

Ik werk hoofdzakelijk met het gedachtengoed van de IoPT traumatheorie en met de RLT relational life theorie. IoPT is voor mij de snelste en meest diepgaande methode die ik ken om te komen tot regie over je eigen leven in handen te nemen, gelukkige relaties en een vervullend leven. Het toont ons waarom we reageren of blokkeren zoals we doen en via de Intentie Methode geeft het richting om het anders te doen, hoe we eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap kunnen nemen. Met RLT wordt de focus op het relateren gelegd.

Soms is het nodig individueel te werken.

Anders dan in individuele therapie gaat het hier om relationeel bekwaam te worden. Intimiteit is een relationele oefening. En dus start iedere relatie bij jouzelf.

Wanneer je jouw eigen angsten kent ben je een stuk betrouwbaarder. (Robert Augustus Masters)

Een gezonde werkrelatie of partnerrelatie heeft nodig dat jij weet wie jij bent, wat jouw verlangens en grenzen zijn, dat er vertrouwen is, dat je weet en begrijpt wat de triggers zijn van jouzelf en van de ander, dat je in het hier en nu blijft en met respect naar de ander bent. Wanneer je op deze manier gezond autonoom bent heb je zelfvertrouwen en kun je jouw eigen emoties reguleren en omgaan met de emoties en reacties van anderen. Je staat in contact met je gevoel en je bent in staat om van daaruit contact te maken met de ander. Daardoor sta je gelijkwaardig in een relatie en kun je gezonde keuzes maken voor jezelf die respectvol is voor jou en de ander.

Als je echt iets wilt veranderen dan is het tijd voor de volgende stap.

Jullie willen echte stappen maken, jullie patroon doorgronden en veranderen. Er staat veel op spel; jullie relatie, misschien kinderen, vrienden, financiën? Daarom dat ik met jullie een traject in ga. Het begint met een kennismaking in een eerste sessie.

Hoe ziet een traject eruit?

Iedere relatie uniek; iedereen reageert verschillend. Ieder traject is daarom maatwerk. Er zijn wel een aantal uitgangspunten:

Sessies duren 2 uur, de intake duurt soms een half uur langer. De eerste sessie is een kennismaking en intake en we gaan gelijk aan het werk. De eerste serie sessies is ongeveer wekelijks tot het moment dat gezamenlijk wordt besloten dat een groter interval mogelijk is. Dit zijn de meest kritieke weken. Ik loop 3 tot 6 maanden met jullie mee.

Na elke sessie werkt ieder aan zijn reisverslag en evt. huiswerkopdrachten. Tijdens de laatste sessie kijken we terug en vooruit; jullie oogsten wat geleerd is en benoemen hoe dit verder te integreren in ieders leven en wat er nog te leren is.

Verder krijgen jullie een schrijfboekje om jouw eigen reisverslag in te gaan schrijven. Je hebt recht op telefonische support van plm. 10 minuten tussen de sessies als ‘hulplijn’ mocht dat nodig zijn als er veel naar boven komt. ** Let op; ik ben geen crisisdienst! **

Beeldbellen

De eerste en laatste sessie zijn bij voorkeur in mijn praktijk maar beeldbellen gaat ook prima. De andere sessies kunnen prima via beeldbellen. Dit scheelt jullie reiskosten en -tijd. Mijn ervaring is dat videobellen bijna even diepgaand is en eenzelfde persoonlijke contact biedt.

Laat mij jullie helpen

Kwaliteit en professionaliteit staan bij mij voorop. Om dat te onderstrepen kunnen jullie na de eerste keer bepalen of werken met mij jullie iets brengt en of jullie met mij verder willen. Ik garandeer tevredenheid; dat jullie het gevoel hebben mij te vertrouwen en jullie issues toe te kunnen vertrouwen; dat jullie inzichten hebben gekregen en de eerste stappen hebben gezet. Na de eerste sessie weten jullie of mijn werkwijze jullie aanspreekt.

Tegemoetkomingen:

Heb je moeite dit te betalen? Kijk in de ‘veelgestelde vragen’ voor de mogelijkheden en contacteer mij om e.e.a. te bespreken.