Supervisie

Voor mensen, professionals, die met mensen werken om diepere en duurzame impact te hebben op hun eigen klanten. (coaches, (geestelijk) begeleiders, trainers, adviseurs, therapeuten, hulpverleners, jeugdzorg- en maatschappelijk werkers, bemiddelaars, docenten)

I work in English, too  /  Naar keuze in-person of videobellen – op afstand voelbaar dichtbij. Juist nu!

Supervisie voor mensen die professioneel met mensen werken o.b.v. IoPT

In het werken met mensen ben je zelf het instrument én de methode. Het houdt in dat jij jouw cliënten slechts zover kunt helpen als jijzelf bent gegroeid omdat altijd de relatie met jezelf speelt.
Regelmatige supervisie waarborgt je professionaliteit, brengt jou een kompas bij ethische dilemma’s en helpt je bij jouw verdere persoonlijke ontwikkeling.

Supervisie is door KTNO geaccrediteerd

Als je wilt leren:

 • over jouw (venster van) bewustzijn en gewaarzijn
 • over jouw overdracht, tegenoverdracht en het verborgen contract
 • over waarom het gewenste therapeutische doel niet bereikt wordt ondanks dat je het werk hebt gedaan met jouw cliënten op cognitief en op emotioneel vlak
 • over hoe je nog meer in de diepte kunt werken
 • over grenzen en ethiek
 • over hoe je jouw cliënt kunt behoeden voor herbevestiging van oude levenskeuzes of trauma’s.
 • hoe je nog effectiever wordt in jouw relatie en jouw werk met jouw cliënt
 • hoe je verder kunt ontwikkelen als mens en als professional

Wat kun je van supervisie verwachten?

 • Je krijgt een groter palet van mogelijkheden in jouw begeleiding.
 • Je weet jouw cliënt nog meer te ‘raken’ daar waar het écht over gaat.
 • Je ervaart hoe je een moeiteloze en effectieve werkrelatie met jouw cliënt kunt hebben.
 • Je merkt dat je niet zo hard hoeft te werken.
 • Je kunt met lastige lieden om te gaan.
 • Je hebt terugkerende problemen doorbroken.
 • Je bent meer dan voorheen in staat om je krachten en talenten te benutten.

…voor jouw persoonlijke groei en die van je cliënten.

Voor wie?

Voor professionals die met mensen werken om diepere en duurzame impact te hebben op hun eigen klanten of werkrelaties.
Denk aan:

 • coaches,
 • begeleiders en geestelijk begeleiders
 • trainers,
 • adviseurs, 
 • bemiddelaars,
 • docenten,
 • artsen
 • managers,
 • predikanten,
 • hulpverleners,
 • jeugdzorg- en maatschappelijk werkers,
 • en therapeuten.

Wat doen we?

In contacten speelt altijd de relatie met jezelf, nog vóór jouw relatie met jouw cliënt (of jouw collega hulpverlener). Dus we kijken wat in de interactie vanuit jou komt en wat van de cliënt is. Soms vanuit de helikopterview maar doorgaans in de diepte in het contact. Niet veilig “er over” praten, maar ervaren.
Dit doen we met IoPT zelfresonanties, een opstellingenvorm waarbij met jouw intentie wordt gewerkt en jouw innerlijke dynamiek zichtbaar wordt.

Ben jij klaar om met meer diepgang, plezier en bezieling te werken?

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Deelnemer supervisie jaargroep
900,00 (1.080,00 incl. BTW)
10 beschikbaar

Over de begeleiders

De begeleiders zijn Sytze Wierda en Muriel Venus; beiden hebben een praktijk in IoPT psychotrauma verwerking en zijn deelnemer aan het kwaliteitskeurmerk “IZR-Netwerk”. Beiden zijn opgeleid door Prof.Dr. Franz Ruppert, Vivian Broughton, Margriet Wentink en NICABM. Beiden worden door Ruppert aanbevolen. Eerder waren zij al o.a. door Phoenix Opleidingen gecertificeerd.

Sytze Wierda (1963)
Sytze Wierda (1963)IoPT Practitioner, (persoonlijk) Leiderschaps Coach
Heeft een schat aan kennis en bewogen levenservaring die maakt dat hij weet waar hij over praat. ‘Been there, done that’. Ultieme luisteraar. Maakt en voelt veilig om je gevoelens mee te delen. Door zijn +10 jaar ervaring als coach en begeleider laat hij vooral jou ervaren zodat jij tot heldere inzichten komt die in de diepte transformeren en alles veranderen.
Sytze heeft zijn eigen praktijk Inner-Tree.nl in traumaverwerking, relatietherapie en persoonlijk leiderschap. Hij heeft inmiddels meer dan 100 therapeuten en coaches mogen begeleiden om diepere en duurzame impact te hebben op hun eigen cliënten. Hij wil graag een veld creëren van begeleiders die werkelijk het verschil kunnen maken.

Muriel Venus (1965)
Muriel Venus (1965)Burn-out & trauma therapeut
Ik heb een innerlijke drive om te helen, te groeien en heb hier veel in gedaan. Het fascineert me en maakt me blij. Hiervandaan help ik graag anderen met hun groeiproces: veilig, met erkenning op hoe het voor jou is, wat humor en een open hart. Ik zoek graag de diepte op zonder het direct zwaar te maken, de balans tussen kwetsbaarheid en kracht. Als het echt ergens over gaat, blijf ik aanwezig.
Muriel heeft haar eigen praktijk VenusConstellations.nl in burn-out en traumaverwerking.

De vorm

Een groep van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Dit vergroot het leerrendement omdat individuele aandacht mogelijk is. Op elk van de dagen zijn er 3 werkplekken om een proces te doen.

De bijeenkomsten beginnen met een ronde waarbij iedere deelnemer zijn leervraag of -vragen benoemt die ontstaan zijn in je praktijksituatie. Deze vragen kunnen werkvragen zijn of vragen die voor jou als deelnemer persoonlijk spelen.

Vervolgens wordt er gewerkt met zelfresonanties. Na een proces delen de begeleiders theoretische kaders en hun inzichten vanuit hun ervaring. Dit maakt dat je diepgaande kennis en ervaring opdoet in jouw werk.

Locatie

In 2021 zijn de bijeenkomsten virtueel met videobellen. Sytze en Muriel hebben daar sinds begin 2020 veel ervaring mee.
Beeldbellen werkt net iets anders maar tot ieders verrassing werkt het online werken buitengewoon goed. Het lijkt wel of het contact nog intenser is doordat de gezichten prominent in beeld zijn. Het elkaar aanvoelen (het resoneren) is even sterk als de ander in Singapore zit of bij jou in dezelfde kamer. Doordat niet iedereen door elkaar kan praten is er nog meer focus op de essentie.
Samenvattend; er is evenveel persoonlijk contact, dezelfde diepgang, hetzelfde resultaat.

Jaargroep

Een jaargroep van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Dit vergroot de intimiteit en het vergroot het leerrendement omdat individuele aandacht mogelijk is.
We komen 6 dagen bij elkaar.

Vooraf stuurt iedere deelnemer casus in langs een vast format. Hieruit wordt casuïstiek gekozen dat zo divers mogelijk is en het leerrendement voor alle aanwezigen zo groot mogelijk is.
We raden je aan reflectieverslagen te schrijven.

Wanneer?

Zie de agenda onder ‘opleidingen en supervisie’.

Kosten supervisie

De deelnamekosten zijn €900 voor 6 dagen conform de tarieven. Daarvoor krijg je gemiddeld 4 keer de mogelijkheid jouw eigen proces in te brengen. Vooraf is een intake om jouw leerdoelen te bepalen.

Voor betaling in termijnen en afzeggingen: zie de FAQ.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Deelnemer supervisie jaargroep
900,00 (1.080,00 incl. BTW)
10 beschikbaar

Open inschrijving

Met minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers is er regelmatig een dag supervisie. De groep is bewust niet groter zodat omdat individuele aandacht mogelijk is en het leerrendement groter is.

Wanneer?

Kijk voor data op de agenda.

Kosten supervisie

De deelnamekosten zijn € 150 per dag conform de tarieven.

Wist je dat je zelf een groep bij elkaar kunt brengen? Je organiseert de training met minimaal 6 deelnemers en beloont jezelf met een gratis workshop. Sytze Wierda verzorgt de training en ontvangt zijn betaling van jou als organisator.

Specials

Individueel
Soms is het goed om individueel te werken. Bijvoorbeeld daar waar je vragen hebt over diagnostiek en methodiek. Afhankelijk van de leervraag zijn dat losse 1-op-1 sessies of een voorstel voor een traject. Zie de tarieven.

Supervisie in besloten groepen (op aanvraag)
Voor teams van begeleiders of hulpverleners (op locatie). Het programma kan op maat worden aangeboden.

Wil je meer weten?

Vul het contactformulier in en ik of Muriel nemen contact met je op.

Het is tijd. Investeer in jouw groei

Ja, ik wil merkbare verandering bereiken in mijn persoonlijke groei en mijn professionele effectiviteit.
Kwaliteit en professionaliteit staan bij ons voorop. Wij garanderen tevredenheid. Werk met meer diepgang, plezier en bezieling.

Maak hier een afspraak: