Traumatherapie en traumaverwerking

Voor het verwerken van een traumatische gebeurtenis, een eind aan herhalende patronen, een antwoord op: ‘wie ben ik, werkelijk?’, kortom: leven of overleven?

I work in English, too  /  Naar keuze in-person of videobellen – op afstand voelbaar dichtbij. Juist nu!

Je bent op zoek naar hulp. Je dreigt vast te lopen of bent al vastgelopen bijvoorbeeld in je relatie, in een depressie of burnout. Daarvoor is traumatherapie of traumaverwerking heel geschikt.

Ik bied therapeutische begeleiding bij het vinden van jouw antwoord op levensvragen zoals:

  • Het verwerken van jouw trauma, waaronder dat van seksueel misbruik of van een destructieve partner- of ouderrelatie,
  • Het verwerken van rouw en verlies,
  • Het onderhouden van gelukkige en vervullende relaties,
  • Het krijgen van zelfvertrouwen,
  • Het ontdekken van jouw gevoelswereld en die kunnen uitspreken,
  • Jouw zingeving in het leven hervinden,
  • Jezelf niet meer weggegeven en goed kunnen begrenzen.

Je wilt gewoon gelukkig zijn.

Onze afkomst bepaalt met welke succesvolle of beperkende patronen en identificaties we ons volwassen leven instappen. Deze eigen wijze neem je mee in relaties op het werk en privé, het bepaalt hoe je richting geeft aan jouw leven. Ik ben ervaren in het begeleiden en grotendeels ervaringsdeskundig op deze gebieden; daarom kan ik jou begeleiden.

Karin zegt:

Ik heb weer regie gekregen over mijn leven en voel me een stuk vrijer. Dankbaar dit te hebben mogen en kunnen ervaren.

Inner-Tree loPT traumatherapie begeleidt o.a. bij het volgende:

  • Gezonde autonomie, Ruimte & begrenzen, Woede en boosheid, Uiten van gevoelens & behoeften, Verlangen, Macht & onmacht, Persoonlijk leiderschap, Balans werk & privé
  • Angsten, Paniek, PTSS, Chronische stress, Perfectionisme
  • Contact & verbinding, Communicatie, Eenzaamheid & ontheemding, Partnerrelaties, Samenwerkingsproblemen, Ouder & kind relatie, Schuld & schaamte
  • Fysiek & belichaming, Gewaarzijn, (geschonden) Seksualiteit, (emotioneel) Gewelddadige relaties, Hechting & binding, Verlatings- & bindingsangst,
  • Rouw, Verlies, Ontrouw in de relatie, Haat
  • Zelfvertrouwen, Zelfwaardering, Zingeving, Kwetsbaarheid, Innerlijke criticus
  • Zinloosheid, Wanhoop, Depressie
  • Ziekte & gezondheid, Lichamelijke klachten & SOLK, Burn-out & Bore-out, Slaapverstoring

Met de loPT intentie methode traumatherapie ontdek jij

nieuwe kanten en levenskracht in jouzelf vindt, oude angsten oplost en ontwikkel jij jouw eigen identiteit. Diepgaand en transformerend. Zodat je met minder moeite en meer voldoening middenin het leven staat.

Sytze heeft mij uiterst fijngevoelig begeleid en deed mij steeds weer mijn illusies inzien. – Bauke

In een sessie van een uur heeft Sytze door middel van een korte intake en een uitgebreide opstelling mij uiterst fijngevoelig begeleid. Ik heb daardoor in een situatie waarmee ik al geruime tijd worstel een hele grote stap kunnen maken. Ter plekke en ook in de tijd daarna is mij daardoor weer veel duidelijker geworden over mezelf. En werkt nog steeds door want heeft mij een nieuw sleutelelement over mezelf opgeleverd. Wat mij vooral opviel was het op uiterst respectvolle wijze doorvragen van Sytze en soms ook gewoon het recht voor de raap uitten dat ik een ‘sociaal wenselijk’ antwoord aan het geven was. Steeds weer de illusie die ik (vooral mezelf) voorhield herkende en heel effectief daar doorheen wist te prikken en mij die illusie ook deed inzien. Mijn weerstanden, verdedigingspatronen wist te omzeilen. Deze aanpak heb ik als heel prettig ervaren en heeft mij grote helderheid gebracht in mijn vraagstuk. Sytze, grote dank voor de prettige persoon en doortastende coach die je bent.

Over Sytze, IoPT psychotrauma practitioner: been there, done that

Lang heb ik geleefd in de illusie dat ik uit een rolmodel gezin kom. Leefde ik met de illusie dat tijd alles heelt, dat ‘doorgaan’ de beste manier was om te dealen met innerlijk conflict, onrust en leegte. Tot ik begin jaren 2000 een burnout kreeg en ik erachter kwam dat ik was vastgelopen in mijzelf, in mijn werk en mijn relatie. Ik was geworden precies zoals mijn ouders mij wilden zien.

Pas nadat ik in aanraking kwam met IoPT en ik de signalen van vroegkinderlijk hechtingstrauma op mijzelf toepaste kon ik zien en begrijpen waarom ik was wie ik was; ik was getraumatiseerd en had uitsluitend vanuit overlevingsstrategieën geleefd. Mijn eigen gezonde ik was ondergronds gegaan. Ik heb mijn eigen ‘ik’, mijn eigen identiteit, moeten opdelven. Waar ik voorheen door de meeste coaches en therapeuten werd begeleid op bewustzijn en op mijn gedrag, dus op de symptomen, is IoPT wezenlijk anders.

Inmiddels ben ik dankbaar en blij met mijzelf en met mijn leven, precies zoals het is gelopen. Door die ervaringen diep doorleefd te hebben kan ik jou nu begeleiden.

IoPT is wezenlijk anders

Door IoPT werd duidelijk welke dynamieken er in mijn onbewuste speelden, die voelbaar zijn in mijn lijf. Dynamieken zoals: alles doen om liefde en aandacht te vinden, om het ongewenst zijn en verlaten te worden niet te voelen, om mijn doodsbange jongetje niet te voelen. Met IoPT kan ik voelen waar ik van mijzelf wegga, niet in mijn kracht sta, ik mijn vitaliteit verlies.

Wat speelt er bij jou?

Sytze houdt als coach niet op mens te zijn; zonder hem had ik nu niet gestaan waar ik nu sta. – C.S.

Sytze is een bijzonder dedicated coach. Mens. Als coach houdt hij niet op mens te zijn. Zonder hem had ik nu niet gestaan waar ik nu sta. Het belangrijkste wat ik van hem heb geleerd is mijn emoties te aanvaarden, ermee te werken, als integraal deel van mezelf. Letterlijk de tijd te nemen voor mezelf. Mijn lichaam weer te gaan voelen waar het verstard was. Hij voelde of zag in de sessie waar ik klem zat en wist me daar bewust van te maken, het onderwerp werd vaak meteen uitgediept. En dat gaf mij handvatten om een volgende keer zelf ermee verder te kunnen. Ik raad Sytze zeker aan!

Over de werkwijze met de IoPT therapie

IoPT is iets heel anders dan gangbaar is. Het gaat niet uit van symptomen die bestreden moeten worden, maar van vroegkinderlijk ontwikkelingstrauma dat zich in het latere leven herhaalt. De ontwikkelaar van de theorie Prof. Dr. Franz Ruppert onderscheidt daarin de trauma’s van identiteit, van liefde, van seksualiteit, van slachtoffer/dader-dynamieken in relaties.
Trauma’s blokkeren een gezonde psychische ontwikkeling en veroorzaken op latere leeftijd symptomen als ziektes, depressie, angsten, het niet in staat zijn gelukkige relaties te onderhouden / hechtingsproblemen, slaapstoornissen en nog veel meer. Je lijf weet wat jouw hoofd vergeet.

Met IoPT ervaar je precies wat de onbewuste redenen zijn waarom je jezelf blokkeert in jouw verlangens. IoPT gaat direct naar jouw kern, je leert jezelf tot in het diepst van jouw kern kennen, wat jouw diepste pijnen zijn en hoe je van daaruit jouw gezonde zelf, jouw gezonde autonome, versterkt. Je integreert hoofd, hart en ziel met jouw lichaam door het te voelen, te zien, te erkennen en te begrijpen; zo is het voor mij -toen en tot nu maar niet langer. Dit geeft rust in jouw systeem, een diep gevoel van “dit ben ik en dit wil ik” en zelfvertrouwen.

Werken in de kern transformeert alles. Zo versterk je jouw eigen identiteit.

Ik voel me nu veel meer de man in mijn relatie; ik zoek minder bevestiging en kom meer voor mijzelf op zonder dat ik anderen tekort doe. – Anton

Mijn probleem was niet eenduidig. Ondanks dat ik bezig was geweest met persoonlijke ontwikkeling, liep mijn relatie niet lekker en was ik mij niet bewust dat ik veel oud verdriet nooit goed had verwerkt. Ik liep vast.
Ik heb mij tot Sytze gewend en we zijn samen een traject ingegaan. Lang niet altijd leuk of makkelijk. En op het moment dat ik klaar dacht te zijn, beleefde ik alsnog een doorbraak. Sytze bedankt, want jij had het geduld om mij te begeleiden voor zolang het nodig was.
Ik voel me nu veel meer de man in mijn relatie. Ik zoek minder bevestiging en kom meer voor mijzelf op zonder dat ik anderen tekort doe.

Sytze trok doortastend, liefdevol en professioneel een sluier voor mijn ogen weg. – Ben

Het was op het prachtige 2018 Wildeman Festival dat ik vaak geraakt werd maar de diepere herkomst van de emoties niet begreep. Sytze heeft me in een korte sessie inzicht gegeven in mijn emotionele geschiedenis, de overlevingsstrategieën die ik ontwikkeld heb, hoe ik mijn weg in het leven gebaand heb en welk gemis en oude pijn zo makkelijk aangeraakt worden. Hij trok een sluier voor mijn ogen weg. Doortastend, liefdevol en professioneel. En zijn ondersteuning verwarde me niet maar bracht rust.

Als je echt iets wilt veranderen dan is het tijd voor de volgende stap.

Omdat ik graag wil dat jij echte stappen zet bied ik je een “niet goed geld terug” traject.

Waarom een traject? Je wilt echte stappen, jouw patroon doorgronden en veranderen. Zonder dat je door alles wat in jouw leven gebeurt eigenlijk geen prioriteit op jezelf zet en vergeet dat je iets had besloten anders te gaan doen. Wil je meer argumenten? Lees dan hier de FAQ.

Kwaliteit en professionaliteit staan bij mij voorop. Om dat te onderstrepen kun je na de eerste keer bepalen of werken met mij jou iets brengt. Als je tijdens de eerste sessie niet ervaart inzichten te hebben gekregen, niet het gevoel hebt dat je stappen hebt gezet, krijg je het restant van het traject direct terugbetaald. Dat noem ik een tevredenheidsgarantie. 

Hoe ziet een traject eruit?

Een traject is 7 sessies van elk 1,5 uur. De eerste sessie is een kennismaking en we gaan gelijk aan het werk met jouw verlangen of intentie; een intake is niet nodig.
We gaan niet eindeloos graven in het verleden en jouw levensverhaal vertellen is ook niet nodig; de opstelling laat zien wat jouw dynamiek is. Na de eerste sessie weet jij of ik en mijn werkwijze jou aanspreekt.

Jij bepaalt wanneer je de sessies plant. Na elke sessie werk je aan jouw reisverslag en evt. huiswerkopdrachten. Tijdens de laatste sessie kijken we terug en vooruit; je oogst wat je geleerd hebt en benoemt hoe je dit verder integreert in je leven en wat er nog te leren is.

Beeldbellen

De eerste en laatste sessie zijn bij voorkeur in mijn praktijk maar beeldbellen gaat ook prima. De 5 tussenliggende sessies zijn bij voorkeur via beeldbellen. Dit scheelt jou reiskosten en -tijd. Mijn ervaring is dat er veel meer focus is en dat videobellen bijna even diepgaand is, even transformerend en eenzelfde persoonlijke contact biedt.

Bonussen

Als je dit pakket kiest krijgt van mij een paar bonussen:

  1. Je krijgt een schrijfboekje om jouw eigen reisverslag in te gaan schrijven.
  2. Je hebt recht op telefonische support van plm. 10 minuten tussen de sessies als ‘hulplijn’ mocht dat nodig zijn als er veel naar boven komt. ** Let op; ik ben geen crisisdienst! **
  3. Je krijgt een serie emails met expert informatie waarmee je, mocht je dat willen, jezelf kunt voorbereiden op jouw intenties en er thuis mee aan de slag te gaan en je te verdiepen in IoPT. [is nog in ontwikkeling]

Optioneel en additioneel is verslaglegging voor de werkgever of Arbodienst mogelijk.

Je betaalt voor het hele traject slechts:

Laat mij je bellen of boek zelf:

1079(vrijgesteld van BTW)
  • De waarde van het traject is: 1275,- Je betaalt slechts 1079,- voor de 10,5+ contacturen.
  • Inclusief bonussen & tegemoetkomingen.

Tegemoetkomingen:

Bovenop al het hiervoor genoemde zijn er ook tegemoetkomingen in financiën:

  • Betaling is vooraf of in 3 gelijke delen van €365.
  • Afhankelijk van jouw zorgverzekering worden de sessies deels vergoed. Dit kan oplopen tot ruim €300!
  • Heb je moeite dit te betalen? Kijk in de ‘veelgestelde vragen’ voor de mogelijkheden en contacteer mij om e.e.a. te bespreken.