Begeleiding bij traumaverwerking, relatietherapie en persoonlijk leiderschap.

Coaching, supervisie, nascholing en training.

I work in English, too  /  Naar keuze in-person of videobellen – op afstand voelbaar dichtbij. Juist nu!

Intake formulier (individueel)

 • Aanmelding en vragenlijst intakegesprek voor individuele begeleiding / coaching

  Onderop is een knop om tussendoor jouw antwoorden te bewaren zodat je later verder kunt gaan.
 • Een goede intake maakt het mogelijk om effectief te werken in een traject van personal coaching en therapeutische begeleiding. Het invullen van deze vragenlijst helpt daarbij. Je zult merken dat je je hulpvraag door het beantwoorden van de vragen beter kunt formuleren. Daarnaast kan ik me gericht voorbereiden op ons intakegesprek. Een aantal vragen zal ik tijdens de intake herhalen om er dieper op in te kunnen gaan.

  Een kernachtige beantwoording van de vragen is voldoende. Voorbeelden van situaties zijn niet nodig. Mochten er vragen tussen staan die je op dit moment te persoonlijk vindt, of om een andere reden nog niet wilt beantwoorden, dan staat je dat natuurlijk vrij.

  Ik wil je vragen om de vragenlijst in te vullen. De gegevens die je verstrekt zal ik vertrouwelijk behandelen. Hierop is de beroepscode van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit) van toepassing. De vragenlijst en de gegevens die je verstrekt maken deel uit van de begeleidingsovereenkomst cq. Informed Consent verklaring.

  Hartelijk dank,

  Sytze Wierda

  IoPT Practitioner - systemisch coach & psychosociaal therapeut VIV

  Registertherapeut RBCZ

 • Jouw gegevens

 • (Of bij meervoudige issues: nummer in belangrijkheid waarbij 1 de belangrijkste is waar je het meest last van hebt)
 • Afsluiting

  Dank je voor jouw bereidheid deze vragenlijst in te vullen.