Worden wie je bent is een populair verlangen. Maar eigenlijk ben je altijd al wie je bent. Natuurlijk is dat een open deur. 

Ik gebruik overwegend de zin: ‘zijn wie je bedoeld was te zijn’ versus ‘worden wie je bent’. Het verschil zit in de overlevingsstrategieën. 

Op moment dat je wordt geboren ben je nog relatief minder beïnvloed; althans in de zin dat je nog niet in gehele mate beïnvloed bent door het gedrag van ouders, omgeving, van normen waarden en dat soort zaken.

Dat maakt wie je bent geworden; een karakter, een persona, een identiteit. Een identiteit is opgebouwd uit overlevingsstrategieën; dat is wie je op dit moment overwegend bent. Die ego-lagen zijn een harde schil om het pure in jezelf te beschermeen.

Binnen in jou zit een kern die geen last heeft van de beïnvloeding, een deel dat altijd puur is gebleven. In IoPT heet dat het gezonde deel. Daarin zijn heel andere kwaliteiten, hele andere talenten aanwezig. De kunst is daar steeds meer contact mee te maken. Dat is wat ik bedoel met ‘worden wie je bedoeld was te zijn’. 

Het gaat niet om het ego te doden zoals dat in het oude Boeddhisme werd verkondigd. Dat gaat nooit lukken want hoe meer bedreiging hoe meer overlevingsstrategieën. Belangrijker is dat je jouw harde schil nodig hebt in het dagelijks leven om te kunnen functioneren. 

De kunst is dat pure in jezelf te leren ontdekken, om daar steeds meer contact mee te maken. Zodat je langzaamaan bewustere keuzes kunt maken; wat is het dat ik wil doen? Wil dat op mijn oude manier doen of wil ik dat op mijn nieuwe manier doen? Dat is de beweging die we allemaal kunnen maken. 

De volgende stap in onze evolutie is gaan zien dat alles wat ons ego is maar een construct is. Dat niet eens een vaststaand iets is; dat het een verzameling van gedachten, gedragingen, van emoties, van zich herhalende invallen is. Met die stap komen we nog meer los van ‘wie ik ben’ en nog meer bij mijn autonome Zelf.

Ik help je die stappen te zetten. Welkom!